Diagnòstic molecular aplicat a les malalties infeccioses

Diagnòstic molecular ràpid de patògens causants d'infeccions respiratòries, gastroenteritis i infeccions emergents

SISTEMA FLOW

S'utilitza una plataforma semi-automatitzada de PCR multiplex en temps real (sistema FLOW de Roche). El sistema permet la implementació de diversos panells per a la detecció de múltiples patògens gastrointestinals i respiratoris. L'aliquatat de la mostra, l'extracció d'àcids nucleics, la preparació de les PCR i la detecció en temps real es duen a terme en plataformes automatitzades que són controlades per un programari específic. El sistema permet la implementació ràpida de tests per a la detecció de patògens emergents, com ha estat el cas del SARS-CoV-2, depenent de les necessitats del laboratori.

 

 

La traçabilitat de la mostra, l'intercanvi d'arxius entre els diferents equips del sistema i la verificació dels resultats obtinguts són controlats per un programari que està connectat al sistema informàtic de laboratori (LIS).

 

Tecnologia

Recursos de coneixement

Actualitat