Diagnòstic molecular del càncer

Diagnòstic integrat de precisió per determinar el millor tractament amb biomarcadors pronòstics i predictius de resposta.

El càncer és una malaltia genètica que resulta de l'acumulació d'alteracions a l'ADN de les cèl·lules. Tot i aquest mecanisme comú, el càncer engloba múltiples malalties que afecten diferents teixits i presenten característiques molt diferents quant a la biologia, diagnòstic, tractament i pronòstic. Per això, és fonamental identificar els canvis genètics que tenen lloc a les cèl·lules canceroses per entendre millor la malaltia i poder oferir les millors opcions terapèutiques dirigides.

A la nostra àrea realitzem un diagnòstic de precisió del càncer mitjançant anàlisis genòmiques amb tecnologies avançades d'alt rendiment.

 

Diagnòstic molecular del càncer

 

El diagnòstic de precisió basat en dades genòmics és imprescindible per a la implementació de la medicina personalitzada en els pacients oncològics. La medicina personalitzada o de precisió permet identificar pacients que poden rebre un tractament dirigit o personalitzat en funció de les alteracions moleculars o genòmiques presents al tumor. En els casos en què el tumor no presenti alteracions moleculars per a les quals hi hagi un tractament dirigit ja aprovat i després de la caracterització molecular del tumor, el pacient es pot beneficiar de la seva inclusió en assaigs clínics que avaluen l'eficàcia de nous tractaments.

Els tractaments dirigits mostren una major eficàcia amb menor toxicitat en comparació amb els tractaments convencionals, per això la medicina de precisió està representant una revolució en el maneig terapèutic del pacient oncològic.

 

Diagnòstic molecular del càncer

 

La nostra àrea d'excel·lència focalitzada en el diagnòstic molecular del càncer es divideix en dues seccions que aborden el diagnòstic de tumors sòlids i hematològics. Aquesta estructura ens permet tenir una gran especialització i experiència necessàries per abordar l'elevada complexitat del diagnòstic molecular. Disposem de múltiples proves moleculars específiques per a cadascun dels tipus de càncer.

 

Diagnòstic molecular del càncer

 

MAMA

Expressió Gènica: Test Prosigna (Veracyte™); Test HER2DX (Reveal Genomics)

Seqüenciació massiva (Oncomine Focus™): PIK3CA, PTEN, AKT1, MAP2K1, HER2, ER

Immunohistoquímica: HER2, RE, RP, Ki67, PD-L1

Hibridació in situ: HER2

 

Diagnòstic molecular del càncer

 

DIGESTIU – CÀNCER COL·LORECTAL

Seqüenciació massiva (Oncomine Solid Tumor): KRAS, NRAS, BRAF, FBXW7, TP53, SMAD4, PIK3CA, PTEN

Seqüenciació Sanger: c-KIT, PDGFRA, KRAS, NRAS, BRAF

RT-PCR: KRAS, NRAS, BRAF, MSI (Idylla™)

Immunohistoquímica: MLH-1, MSH-2, MSH-6, PMS-2, pa-TRK, HER2, PD-L1

Hibridació in situ: HER2, NTRK1, NTRK3

 

DIGESTIVO – CÁNCER GASTROINTESTINAL

Seqüenciació massiva - mutacions (Oncomine FocusTM): KRAS, NRAS, HRAS, FGFR, IDH1

Seqüenciació massiva: BRCA1-2 i altres gens HRR

RT-PCR: MSI (IdyllaTM)

Immunohistoquímica: MLH-1, MSH-2, MSH-6, PMS-2, HER2, PD-L1

Hibridació in situ: HER2

 

Diagnòstic molecular del càncer

 

HEMATOLOGIA

 

Diagnòstic molecular del càncer

 

PULMÓ

Seqüenciació massiva - mutacions (Oncomine Focus™): EGFR, BRAF, HER2, KRAS

Seqüenciació massiva - gens de fusió (Oncomine Focus™): ALK, ROS1, RET, NTRK1, MET, METex14

Immunohistoquímica: PD-L1, pa-TRK, ALK, ROS1

Hibridació in situ: ALK, ROS1, MET, CDKN2A

RT-PCR: EGFR (biòpsia líquida, plasma)

 

Diagnòstic molecular del càncer

 

DERMATOLOGIA

Seqüenciació massiva - mutacions (Oncomine Focus™): BRAF, NRAS, KIT, HRAS, GNAQ, GNA11

Seqüenciació massiva - gens de fusió (Oncomine Focus™): ALK, ROS1, RET, NTRK1, NTRK3

Seqüenciació Sanger: BRAF, c-KIT

RT-PCR: BRAF, NRAS (Idylla™); HPV (Genotipat, INNOLiPA)

Immunohistoquímica: P16, P53, PD-L1

Hibridació in situ: TERT, CDKN2A, ALK, ROS1, RET, sonda 4 colors (RREB1, CEN6, MYB, CCND1)

 

Diagnòstic molecular del càncer

 

OTORRINOLARINGOLOGIA

Seqüenciació massiva - gens de fusió (Oncomine Focus™): ALK, ROS1, RET, NTRK1, NTRK3

Immunohistoquímica: RA, RE, RP, P16, NUT, PD-L1, HER2, pa-TRK

Hibridació in situ: VEB (EBER), ALK, EWSR1, MAML2, PLAG1, RET, NTRK1, NTRK3

RT-PCR: HPV (Genotipat, INNOLiPA)

 

Diagnòstic molecular del càncer

 

GENITOURINARI

Seqüenciació massiva: BRCA1-2 i altres gens HRR (POLE)

RT-PCR: MSI (Idylla™), HPV

Immunohistoquímica: MLH-1, MSH-2, MSH-6, PMS-2, P53, P16, PTEN, PD-L1, HER2

 

Diagnòstic molecular del càncer

 

NEUROLOGIA

Seqüenciació massiva - gens de fusió (Oncomine Focus™): ALK, ROS1, RET, NTRK1-3

Seqüenciació Sanger: IDH1, IDH2, TERT, H3F3A, BRAF

Immunohistoquímica: TERT, P53, PFAG

Hibridació in situ: 1P, 19Q, CDKN2A, EGFR

PCR: MGMT (MS-PCR)

Recursos de coneixement

Actualitat