Diagnòstic molecular del càncer

Diagnòstic integrat de precisió per determinar el millor tractament amb biomarcadors pronòstics i predictius de resposta.

Hematopatologia

-Estudis de FISH de sondes centremèriques (CEP): CEP trisomia 8 i CEP trisomia 12

-Estudis de FISH de sondes de pintat (WCP) per a tots els cromosomes

-Estudis de FISH de sondes locus específic (LSI)

LSI MECOM (3q26)

LSI BCL6 (3q27)

LSI 5q31

LSI 7q32.1 (IRF5)

LSI ATM (11q22)

LSI KMT2A (11q23)

LSI CCND2 (12p13)

LSI 13q14 (DLEU1)

LSI IGH (14q32)

LSI inv/t(16) (MYH11,CBFB)

LSI TP53 (17p13)

LSI t(4;14)(p16;q32)(FGFR3,NSD1-IGH)

LSI t(8;14)(q24;q32)(MYC-IGH)

LSI t(8;21)(q21;q22)(RUNX1-RUNX1T1)

LSI t(9;22)(q34;q11.2)(BCR-ABL)

LSI t(11;14)(q13;q32)(CCND1-IGH)

LSI t(14;18)(q32;q21)(IGH-BCL2)

LSI t(15;17)(q24.1;q21)(PML-RARA)

- Gen PML-RAR t(15;17)

- Gen RUNX1-RUNX1T1 t(8;21)

- Gen CBFB-MYH11 inv(16)

- Mutacions del gen NPM

- Mutacions a FLT3

- Mutacions IDH1

- Mutacions IDH2

- Mutacions TP53

- Gen BCR-ABL t(9;22)

- Mutació JAK2 (V617F)

- Mutacions SF3B1

- Mutació KIT D816V

- Clonalitat Immunoglobulines -IgH (regió FR1, FR2 i FR3)

- Estudi mutacional del gen de les immunoglobulines

- Reordenament genètic del receptor de cèl·lules T (TCR) (cadena gamma i beta)

- Mutació MYD88 L265P

- Expressió de ciclina D1

- Estudi mutacional de neoplàsies limfoides per NGS

- Estudi mutacional de neoplàsies mieloides per NGS

- Estudi mutacional de leucèmia limfàtica crònica per NGS

EBV PER PCR

CISH EBV

PD1 (NAT 105)

Virus HHV-8 (PCR)

 

Tumors sòlids

NGS i expressió gènica

Panel ONCOMINE FOCUS DNA& RNA

Panel ONCOMINE Solid Tumor DNA

Panel BRCA & HRR tumors sòlids

Panel càncer hereditari en teixit

Test PROSIGNA

ISH

FISH 1p/19q (deleció

FISH CDKN2

FISH MDM2

FISH NTRK1

FISH RET

FISH ROS1

FISH MET

FISH ALK

FISH EWSR1

FISH TERT

FISH EGFR/HER1

FISH- MELANOMA

FISH Her2 FISH

SISH Her2

 

RT-PCR

Determinació d'inestabilitat de microsàtils-MSI

Mutacions KRAS

Mutacions NRAS/BRAF

 

PCR i PCR digital

TERT

Genotipat VPH en teixit

Detecció VPH en citologia

Mutacions POLE

Mutacions BRAF

Mutacions CKIT

Mutacions GNAS/KRAS

Mutacions IDH1

Mutacions IDH2

Mutacions PDGFR

Metilació MGMT

Hipermetilació de MLH1

IHQ

H3F3A

PTEN

R. Androgens

R. Progesterona

R. Estrogens

P16

P53

MLH1

MSH2

MSH6

PMS-2

PD-L1 22C3

PD-L1 SP142

HER2

Recursos de coneixement

Actualitat