Diagnòstic Bioquímic i Molecular de Malalties Hereditàries

Som experts en abordatge integral del pacient per al diagnòstic de malalties hereditàries.

Investigació


“Treballem per millorar el diagnòstic dels pacients amb malalties genètiques hereditàries i per trobar tractaments que puguin ajudar a canviar la seva història natural”.

Malalties Metabòliques Hereditàries

El grup ha identificat nous gens associats a diferents malalties. L'objectiu és continuar identificant nous gens per millorar el diagnòstic de les malalties metabòliques hereditàries.

També investiguem en el desenvolupament de fàrmacs que puguin millorar la qualitat de vida dels malalts i de les seves famílies. En alguns casos es podrà disposar de noves opcions terapèutiques i, en altres, un consell genètic adequat.

Diagnòstic Bioquímic i Molecular de Malalties Hereditàries

Línies de recerca a EMH:

 • Identificació de gens responsables de malalties d'herència mendeliana.
 • Fisiopatologia de malalties genètiques hereditàries conegudes.
 • Abordatge terapèutic de malalties genètiques hereditàries.


Càncer hereditari

Línies de recerca a Melanoma 

Alguns dels nostres facultatius integren el grup de recerca Melanoma: imatge, genètica i immunologia de l'IDIBAPS. Les seves línies de recerca principals són les següents:

 • Avaluació de la resposta immune en melanoma
 • Epidemiologia genètica al càncer de pell melanoma i no melanoma
 • Identificació de biomarcadors en melanoma
 • Identificació de perfils de pronòstic genètic en melanoma

A més, formem part de grups nacionals i internacionals de recerca en melanoma:

 • GenoMEL: the Melanoma Genetics Consortium. 
 • MelaNostrum Consortium 


Altres Malalties Hereditàries

Des de l'any 2009 l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha reconegut el Grup d'Estudi de Malalties Rares d'Origen Genètic com un grup de recerca consolidat d'excel·lència finançat a diverses ocasions per aquesta entitat (2009, 2012, 2014). Aquest grup està format per diversos facultatius i tècnics de la secció de Genètica Molecular del Servei de Bioquímica i Genètica Molecular.

D'altra banda, membres d'aquest grup formen part del grup CB06/07/0020 del Programa de Recerca: Medicina Pediàtrica i del Desenvolupament del CIBERER 
Les línies de recerca principals del grup es detallen a continuació:

 • Línies investigació en Diagnòstic genètic dels Trastorns del Neurodesenvolupament
 • Línies investigació en Trastorns associats al gen FMR1: síndrome X Fràgil i patologies associades a la premutació del gen FMR1
 • Línia de recerca en susceptibilitat a melanoma i malalties dermatològiques
 • Línies investigació en Reordenaments cromosòmics i estudis fetals i prenatals
 • Línies de recerca a Porfíries

Altres línies de recerca:

 • Línies de recerca a Esterilitat masculina    

 

Accés a la secció de Recerca del CDB

Recursos de coneixement

Actualitat