Dermatopatologia

Treballem en el diagnòstic patològic de les malalties cutànies, tant inflamatòries com tumorals, enfocat a la medicina de precisió.

Plataforma FISH

Sones d'ADN-FISH, específiques de locus i de pintat cromosòmic. La tecnologia FISH utilitza sondes, una seqüència d'ADN complementària a l'ADN diana, marcades amb un fluorocrom per detectar anomalies gèniques o cromosòmiques. Sondes de pintat cromosòmic, sondes dual-color i tri-color.

Flux manual i automàtic.

Els diferents dissenys de sondes FISH ens permeten detectar:

 • Nombre de còpies, tant còpies del cromosoma (sondes centremèriques) com la presència de delecions i amplificacions d'una regió específica.
 • Translocacions

Equipament:

 • Sistema de digitalització CoolCube1 (Metasystems)
 • Plataforma d'escaneig Metafer (MetaCyte)
 • Plataforma d'imatge Isis (MetaSystem)
 • ThermoBrite (Abbott Molecular)
 • XMatrx® ELITE (BioGenex)

 

Dermopatologia

 

Plataforma IdyllaTM

Test de diagnòstic per a la detecció qualitativa de les mutacions mitjançant RT-PCR.

Flux de treball completament automatitzat, des de l'extracció de l'ADN fins a l'anàlisi de dades i la generació d'informes, que s'obté el mateix dia.

 • Test BRAF
 • Test MSI
 • Test NRAS-BRAF

Equipament:

 • 4 equips IdyllaTM Instrument
 • 1 IdyllaTM Console

 

Dermopatologia

 

Plataforma Immunohistoquímica

Es disposa d'equips que automatitzen tots els passos del procés de tinció d'immunohistoquímica (IHQ) i hibridació in situ (HIS).

Tests validats per la FDA per assegurar la confiança en el diagnòstic.

 • Test EBER HIS
 • Test MSI IHQ: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 Test PD-L1 IHQ
 • Test P16 IHQ
 • Test P53 IHQ
 • Test TERT IHQ

Equipament:

 • Autostainer Link 48 (Agilent)
 • FRONTA Benchmark GX (Roche Diagnostics)
 • 5 FINESTRA Benchmark ULTRA (Roche Diagnostics)
 • FINESTRA Benchmark XT (Roche Diagnostics)
 • BondMax (Leica)
 • MD Stainer (Vitro diagnostics)

 

Dermopatologia

 

Plataforma INNOLiPA®

Assaig de sonda de línia, basat en el principi d'hibridació inversa, dissenyat per a la identificació de 32 genotips diferents del virus del papil·loma humà (VPH).

Equipament:

 • Auto-LIPATM 48 (Fujirebi)

 

Dermopatologia

 

Plataformes de seqüenciació de nova generació (NGS)

Es disposen de diferents tecnologies d'ultraseqüenciació per a l'anàlisi d'alteracions genètiques a gens rellevants per al diagnòstic o tractament de tumors sòlids i hematològics.

Equipament:

 • Bioanalyzer 2100 (Agilent Tecnologies)
 • Ion Gene Studio S5 Plus (ThermoScientific)
 • IonChef (ThermoScientific)
 • Ion PGM System (Illumina)
 • MiSeq (Illumina)
 • Nextseq 550 (Illumina)
 • Ió Torrent Genexus System (ThermoScientific)

 

Dermopatologia

 

Seqüenciació Sanger

Flux totalment automatitzat de registre i normalització de mostres d'ADN, amplificació de les regions d'interès i seqüenciació Sanger amb primers universals M13 mitjançant una plataforma robòtica Tecan que integra tres robots de maneig de líquids i diferents analitzadors genètics d'electroforesi capil·lar d'Applied Biosystems.  

Equipament:

 • Tres robots de maneig de líquids (Tecan)
 • Sistema Cytomat
 • Espectrofotòmetre automatitzat (Magellan ™)
 • Termocicladors Veriti (Applied Biosystems)
 • Termocicladors 2720 Thermal Cycler (Applied Biosystems)
 • Termocicladors GeneAmp PCR System 9700 (Applied Biosystems)
 • Termocicladors SimpliAmp (Applied Biosystems)
 • QiAxcel Advanced (Qiagen)
 • Analitzador genètic de 96 capil·lars 3730xl (Applied Biosystems)
 • Analitzador genètic de 24 capil·lars 3500xl (Applied Biosystems)
 • Analitzador genètic de 16 capil·lars 3130xl (Applied Biosystems)
 • Analitzador genètic de 4 capil·lars 3130 (Applied Biosystems)

 

Dermopatologia

 

Microscopi confocal

L'equip de microscòpia confocal VivaScope® permet la visualització de teixits assecats en temps real. El teixit extirpat pot ser observat tant en un pla horitzontal, com en un pla vertical, cosa que permet la correlació amb una preparació histopatològica. L'equip utilitza dues fonts de llum amb diferents longituds d'ona, corresponents a llum làser de fluorescència (488nm) i de reflectància (785nm). Això permet obtenir de forma simultània imatges de fusió, combinant la fluorescència i la reflectància es generen imatges bicolors semblants a les de hematoxilina i eosina convencionals. L'equip ofereix imatges d'alta resolució del teixit en pocs minuts i en permet l'estudi intraoperatori o al laboratori d'anatomia patològica.

 

Dermopatologia

Recursos de coneixement

Actualitat