Dermatopatologia

Treballem en el diagnòstic patològic de les malalties cutànies, tant inflamatòries com tumorals, enfocat a la medicina de precisió.

La Secció de Dermatopatologia s'encarrega de diagnosticar biòpsies de pell procedents de diverses fonts, entre les quals s'inclouen els pacients interns de l'Hospital Clínic, els pacients atesos a consultes externes i de l'àrea metropolitana de Barcelona. Realitzem el servei de segona opinió dels pacients que han rebut un diagnòstic inicial que se'ns demana que revisem a la consulta.

Treballem en estreta col·laboració amb dermatòlegs, cirurgians i oncòlegs. El nostre objectiu és proporcionar la millor atenció als pacients, formar els futurs líders en el camp de la dermatopatologia tant a Espanya com a la resta del món i contribuir a la generació de nou coneixement en el camp de la dermatopatologia.

La dermatopatologia és la subespecialitat de la patologia que estudia les malalties inflamatòries, infeccioses i tumorals de la pell, mucoses adjacents, annexes cutanis, pèl, ungla i teixit cel·lular subcutani mitjançant tècniques histològiques, citològiques, histoquímiques, immunohistoquímica .

Som un important centre de referència per a la dermatopatologia general i especialitzada en lesions melanocítiques.

 

 

Donem suport a la unitat de cirurgia microgràfica de Mohs, que consisteix a extirpar el càncer de pell facial. La unitat de Mohs és ara una de les unitats més grans d'aquest servei a Catalunya i Espanya.

Tenim una reputació creixent en l'estudi del limfoma i el melanoma, i oferim àmplies proves moleculars de laboratori i investigacions en aquestes àrees.

Fem diagnòstic de les mostres següents:

 • Biòpsia cutània (punch, afaitat, incisional o excisional), fixada en formol i/o en fresc (protocols específics per a malalties ampul·loses, limfomes i alopècia)
 • Biòpsia unguial: Processament de làmina i aparell unguial garantint la màxima preservació del teixit
 • Cirurgia de Mohs: Tècnica quirúrgica especialitzada orientada a avaluació completa de tots els marges de resecció (Mohs convencional sobre material congelat, slow-Mohs sobre teixit fixat en formol i processat en parafina)
 • Estudi gangli sentinella melanoma: Seguint les guies EORTC si hi ha un màxim de dos ganglis de menys d'1 cm. En cas de complir aquests requisits: estudi mitjançant protocol consensuat pel grup Català de Dermatopatologia.
 • Test de Tzanck: Per descartar infecció herpètica
 • Test de Müller: Per descartar infecció per Sarcoptes scabiei

 

Dermopatologia

 

Oferim programes de formació per a residents MIR d'anatomia patològica i dermatologia. En funció de la disponibilitat acceptem estades formatives de docència i investigació (períodes superiors a 3 mesos). Totes les dermatopatòlogues són professores de la Universitat de Barcelona i imparteixen docència als graus de Medicina i Biomedicina, a més de donar suport al màster de Medicina Cutània Avançada. Tots els membres de la secció de Dermatopatologia ensenyen activament els Residents de Patologia i Dermatologia i els becaris de dermatopatologia durant les sessions de diagnòstic diari. A més d'aquesta activitat, realitzem nombroses sessions i comitès específics de Dermatopatologia que inclouen:

 • Comitè de Correlació Clínic-Patològica en Dermatologia
 • Sessió de Consens de Dermatopatologia
 • Discussió de casos de formació per a residents de Patologia i Dermatologia
 • Sessió de Correlació Clínic-Patològica per a Pacients Interns
 • Sessió sobre limfoma cutani
 • Sessió multidisciplinària sobre tumors cutanis melanoma i no melanoma

 

Dermopatologia

 

Tots els membres de l'equip de Dermatopatologia estan molt implicats en projectes de recerca. L'equip de Dermatopatologia és autor de nombroses publicacions en estudis clinicopatològics de tumors cutanis i dermatosis inflamatòries. Els membres de l'equip participen en el desenvolupament de noves tècniques moleculars aplicades al diagnòstic de les neoplàsies melanocítiques. A més, realitzem la més avançada microscòpia confocal ex vivo per al diagnòstic de càncer cutani. Som experts en l'estudi de manifestacions cutànies i renals de les malalties hematològiques i les inflamatòries sistèmiques.

Recursos de coneixement

Actualitat