Dermatopatologia

Treballem en el diagnòstic patològic de les malalties cutànies, tant inflamatòries com tumorals, enfocat a la medicina de precisió.

L'aproximació actual per al tractament i la prevenció de la malaltia que contempla les diferències genètiques, ambientals i de l'estil de vida de cada individu, exigeix ​​un diagnòstic d'acord amb aquesta visió; per això hem integrat al diagnòstic histopatològic de rutina les proves següents:

Proliferacions melanocítiques i melanoma

Immunohistoquímica: BAP, PRAME, PD-L1, p16, MelanA-ki67, NTRAK

FISH: RREB1, CEN6, MYB, CCND1

FISH TERT

FISH p16/CDKN2A

FISH ALK

FISH ROS1

FISH RET

Mutacions de BRAF, NRAS i c-KIT

Seqüenciació de nova generació (NGS): Oncomine focus Assay

Consulta diagnòstica de lesions melanocítiques complexes

 

Tumors cutanis no melanocítics

Caracterització dels gens reparadors de l'ADN (MSI) davant la sospita Síndrome de de Muir-Torre

Immunohistoquímica PD1-PD-L1

Tipificació VPH sobre teixit mitjançant Plataforma INNO-LiPA.

 

Limfomes cutanis

Panell Immunohistoquímic bàsic T: CD3, CD2, CD5, CD7, CD8, CD30, Ki67

Immunohistoquímica per a marcadors de TCR: betaF1 i cadena delta

Immunohistoquímica per a grànuls citotòxics: TIA1 i Granzima B

Immunohistoquímica per a limfòcits subclasse helper: GATA3, T-BET, PD1, BCL6, FOXP3

Immunohistoquímica per a altres marcadors T: CD25, CD45Ro, CD45Ra

Panell Immunohistoquímic bàsic B: CD20, CD79a, BCL2, CD23, BCL6, CD10, MUM-1, cadenes lleugeres kappa i lambda

Immunohistoquímica per a altres marcadors: FOXP1, ciclina D1, SOX11, LEF-1, BOB-1, OCT-2, MYC, CD21, CD35, CD138

Immunohistoquímica per a virus associats: LMP1, EBNA2, VH8

Hibridació in situ per a VEB (EBER)

Estudi reordenament de cadena gamma i beta del TCR

Estudi reordenament FR3, FR2, FR1 de la IgH

Mutació MYD88

FISH: t (14;18)

 

Estudi de les epidermòlisis ampolloses

Mapeig de la unió dermo-epidèrmica

 

Vasculitis, autoimmunitat i inflamació

Immunohistoquímica: IgG4, C4d, C9, C5b9

Immunofluorescència: C3, C1q, IgG, IgM, IgA, fibrinogen i C4d

 

Consulta diagnòstica de dermatopatologia

Recursos de coneixement

Actualitat