Hematopatologia

Combinem el millor personal tècnic i facultatiu amb la tecnologia més innovadora per oferir un diagnòstic integral de les malalties hematològiques.

Àrees de Citologia, histolpatologia i immunofenotip

 • Consulta diagnòstica hematopatològica
 • Mielograma (extracció, processament i diagnòstic)
 • Estudi del mieloma múltiple i GMSI
 • Estudi de la leucèmia aguda
 • Estudi de Síndromes limfoproliferatives B i T
 • Malaltia mínima residual per a seguiment de les síndromes limfoproliferatives
 • Estudi de l'hemoglobinúria paroxística nocturna
 • Estudi de la mastocitosi
 • Malaltia mínima residual per a seguiment de la leucèmia aguda

 

Àrea de Citogenètica oncohematològica

 • Cariotip oncohematològic
 • Estudis de FISH de sondes centremèriques (CEP): CEP trisomia 8 i CEP trisomia 12
 • Estudis de FISH de sondes de pintat (WCP) per a tots els cromosomes
 • Estudis de FISH de sondes locus específic (LSI)
  • LSI MECOM (3q26)
  • LSI BCL6 (3q27)
  • LSI 5q31
  • LSI 7q32.1 (IRF5)
  • LSI ATM (11q22)
  • LSI KMT2A (11q23)
  • LSI CCND2 (12p13)
  • LSI 13q14 (DLEU1)
  • LSI IGH (14q32)
  • LSI inv/t(16) (MYH11,CBFB)
  • LSI TP53 (17p13)
  • LSI t(4;14)(p16;q32)(FGFR3,NSD1-IGH)
  • LSI t(8;14)(q24;q32)(MYC-IGH)
  • LSI t(8;21)(q21;q22)(RUNX1-RUNX1T1)
  • LSI t(9;22)(q34;q11.2)(BCR-ABL)
  • LSI t(11;14)(q13;q32)(CCND1-IGH)
  • LSI t(14;18)(q32;q21)(IGH-BCL2)
  • LSI t(15;17)(q24.1;q21)(PML-RAR

 

Àrea de Biologia Molecular

 • Anàlisi de quimerisme per al seguiment del trasplantament al·logènic de progenitors hematopoètics
 • Gen PML-RAR t(15;17)
 • Gen RUNX1-RUNX1T1 t(8;21)
 • Gen CBFB-MYH11 inv(16)
 • Mutacions del gen NPM
 • Mutacions a FLT3
 • Mutacions IDH1
 • Mutacions IDH2
 • Mutacions TP53
 • Gen BCR-ABL t(9;22)
 • Mutació JAK2 (V617F)
 • Mutacions SF3B1
 • Mutación KIT D816V
 • Clonalitat Immunoglobulines -IgH (regió FR1, FR2 i FR3)
 • Estudi mutacional del gen de les immunoglobulines
 • Reordenament genètic del receptor de cèl·lules T (TCR) (cadena gamma i beta)
 • Mutació MYD88 L265P
 • Expressió de ciclina D1
 • Estudi mutacional de neoplàsies limfoides per NGS
 • Estudi mutacional de neoplàsies mieloides per NGS
 • Estudi mutacional de leucèmia limfàtica crònica per NGS

 

Àrea d'Eritropatologia i Hemostàsia

 • Estudi complementari de funció plaquetària (PFA-100)
 • Agregació plaquetària (5 agonistes)
 • Estudi de la reacció d'alliberament plaquetari
 • Estudi de glicoproteïnes de membrana plaquetària per citometria de flux
 • Estudi del factor de von Willebrand
 • Estudi de la metal·loproteasa ADAMTS-13 en microangiopaties trombòtiques
 • Anticossos anti-FP4
 • Cultiu de sèrie eritroide
 • Factor VIII
 • Inhibidor del factor VIII dosificació
 • Gen de la protrombina mutació G-20210-A
 • Factor V Leiden mutació
 • Estudi complet d'enzims eritrocitaris
 • Estudi complet de membrana eritrocitària
 • Test d'unió a l'eosina 5-maleïmida (EMA Binding test)
 • Proteïnes de membrana
 • Gen alfa-talassèmia
 • Estudi molecular de la beta-Talassèmia
 • Estudi molecular de l'hemoglobinopatia S
 • Estudi de delta-beta talassèmia

 

Recursos de coneixement

Actualitat