Formación

Publicació a la revista Clinical Microbiology and Infection (CMI) (IF:8)

Descripció

La resistència als antibiòtics és un tema de gran actualitat, de màxima rellevància clínica i d’alt impacte econòmic. La presència de bacteris multirresistents provoca l’allargament d’estades hospitalàries; dificulta el tractament i s’associa a major mortalitat d’aquests pacients. Aquest problema clínic és especialment important en el pacient crític en el que la presència de bacteris resistents i la infecció són molt més freqüents. Tanmateix, els factors que condueixen a que un malalt s’acabi colonitzant o desenvolupi una infecció per multirresistents són poc coneguts. En un estudi recent que ha dut a terme la Dra. Elisa Rubio (Servei de Microbiologia) en el context del premi Fi de Residència obtingut l’any 2018, i que ha publicat a la revista CMI, explica que una de les possibles explicacions rau en la diversitat microbiana intestinal. La microbiota intestinal són tots aquells microorganismes que viuen de manera simbiòtica en el nostre budell i que compleixen funcions tant importants com la digestió de la fibra, evitar reaccions inflamatòries innecessàries en resposta als aliments, o no permetre la colonització de patògens; el que anomenem “resistència a la colonització”. En aquest estudi, la Dra. Elisa Rubio descriu que la pèrdua de diversitat microbiana s’associa a un major risc en la colonització de bacteris multirresistents, a la presència d’infeccions i a una major mortalitat de pacients crítics. Aquest estudi que s’ha desenvolupat en el si del Grup de Recerca de Microbioma del Servei de Microbiologia i en estreta col·laboració amb el Core de Biologia Molecular del CDB i la UCI hepàtica.

Microbiologia