FLASH CDB

La malaltia d’Alzheimer: diagnòstic integral d’una demència altament prevalent

FLASH CDB

Les demències afecten al voltant de 50 milions de persones arreu del món i l’Alzheimer n’és la causa predominant en la població de més de 60 anys. El diagnòstic de l’Alzheimer és complex i requereix d’un abordatge multidisciplinar.  

En aquest FLASH CDB us presentem com diagnostiquem aquesta patologia al Centre de Diagnòstic Biomèdic des d’un enfoc transversal.