Iñaki Ortiz de Landazuri Pascal, guardonat amb el Premi Extraordinari fi de residència “Clínic-La Pedrera”

El nostre company Iñaki Ortiz de Landazuri Pascal, resident de 4t any del Servei d'Immunologia, ha estat guardonat amb el Premi Extraordinari fi de residència “Clínic-La Pedrera”. Aquest premi li permetrà desenvolupar en els propers 2 anys el projecte titulat “Desenvolupament d'una teràpia CAR-T anti-CD7 acadèmica per al tractament de neoplàsies hematològiques d'estirp T. Del laboratori a la clínica”, codirigit pel Dr. Manel Juan , cap del Servei d'Immunologia, i la Dra Mirea Uribe-Herranz, investigadora d'IDIBAPS.

 

Iñaki Ortiz de Landazuri Pascal

 

La teràpia CAR-T es basa en la modificació genètica de limfòcits T perquè expressin un receptor quimèric d'antigen (CAR) que els permeti activar-se després de reconèixer l'antigen diana contra el que va dirigit el CAR. L'activació d'aquests limfòcits modificats genera un efecte citotòxic sobre les cèl·lules tumorals que presenten en superfície aquest antígen. L'ús d'aquesta teràpia davant de neoplàsies hematològiques d'estirp B ha suposat un gran avenç i, fins i tot, ja s'ha aprovat l'ús de teràpies cel·lulars adoptives basades en aquesta estratègia en dirigir el CAR davant de l'antigen CD19. No obstant això, el desenvolupament d'aquest tipus de tractaments davant de neoplàsies hematològiques d'estirp T és encara un desafiament a causa de fenòmens intrínsecs associats com el fratricidi o l'aplàsia T resultant. El principal objectiu de l'estudi és el desenvolupament i l'optimització d'una teràpia CAR-T davant de l'antigen CD7, l'expansió ex vivo del qual sigui factible i resistent al fratricidi, que presenti un potencial antitumoral i terapèutic davant de neoplàsies hematòlogiques d'estirp T CD7+. Disposar d'una teràpia acadèmica pròpia basada en aquest concepte suposaria un gran avenç en el tractament a causa de l'eficàcia limitada de les teràpies convencionals.