II Congrés Nacional Tècnics Superiors Sanitaris

El dies 5 i 6 de maig es va celebrar a Granada el II Congrés Nacional de Tècnics Superiors Sanitaris SETSS "Visió integral de les malalties oncològiques infantils".

II Congrés Nacional Tècnics Superiors Sanitaris

 

Tècnics de laboratori i tècnics d'anatomia patològica del CDB van participar-hi, presentant comunicacions orals, pòsters i una ponència de teràpies cel·lulars relacionada amb el tema del congrés.

En aquesta edició professionals del CDB també formaven part del Comitè Científic liderat per la Sra. Alba Roset Coordinadora General de Tècnics.

Felicitats a totes les professionals i encoratjar-les a seguir treballant en la investigació i divulgació científica.

II Congrés Nacional Tècnics Superiors Sanitaris