El servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Clínic de Barcelona, primer hospital a Catalunya en robotitzar la microtomia

El passat dimecres 25 d’octubre es va celebrar als laboratoris d’Anatomia Patològica del Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) la Jornada Inaugural per la presentació de la nova instal·lació de Microtomia Automatitzada.

La instal·lació consisteix en dues màquines de tallat automàtic AS-410M, de l’empresa Casa Álvarez, que permeten optimitzar el procés de preparació de la biòpsia i la conseqüent reducció en el temps de resposta pel diagnòstic.

L’event va comptar amb la participació del Dr. Josep M. Campistol, director general del Clínic; la Dra. Áurea Mira, directora del CDB; el Dr. Antonio Martínez, cap del Servei d’Anatomia Patològica i el Sr. Guillermo Palanca, director general de Casa Álvarez.

 Microtomía Automatizada.

Amb la incorporació d’aquests nous equips, el servei d’Anatomia Patològica completa el seu procés d’automatització de processos i digitalització d’imatge per augmentar l’eficiència en el diagnòstic, i esdevé un dels 2 centres a Espanya i dels 20 a Europa en disposar de micròtoms automàtics.

L’equip AS-410M realitza talls de 3-4 µm d’alta precisió, amb reconeixement automàtic de la superficie del bloc de parafina a través de la fotografia, i amb control de temps i temperatura. Un cop es realitza el tall, es transfereix a un portaobjectes on s’exté i s’emmagatzema en una cambra de secat.

Un dels avantatges a destacar és l’alt rendiment que suposa la incorporació d’aquest equipament ja que permet processar de manera simultània fins a 96 blocs de parafina, amb una capacitat de processat de fins a 1.000 blocs diaris, el que representa un increment del 120% de la capacitat màxima de treball. Adicionalment, el sistema de lectura de codi de barres garanteix una traçabilitat total i la reducció dels possibles errors de manipulació.

L’experiència acumulada en els tres mesos des de l’implementació d’aquest sistema als laboratoris del CDB ha demostrat una reducció del 30 % del temps de manipulació i processament de les mostres respecte el procediment manual convencional.

Tal i com remarca el Dr. Antonio Martínez, cap del Servei d’Anatomia Patològica, la incorporació de tecnologia puntera a nivell mundial, com és el cas de la microtomia robotitzada, demostra una vegada més el compromís per la innovació del CDB i l’Hospital Clínic com a centre de referència amb l’objectiu de garantir l’excel·lència oferint un servei diagnòstic eficient i de la màxima qualitat.

Per més informació consulta: www.clinicbarcelona.org