FLASH CDB

El càncer de pulmó: primera causa de mort per càncer al món

FLASH CDB

Actualment 1.8 milions de persones arreu del món moren degut al càncer de pulmó. Un diagnòstic precís i un tractament apropiat són claus per un bon maneig del pacient. 

En aquest FLASH CDB us presentem com diagnostiquem aquesta patologia al Centre de Diagnòstic Biomèdic des d’un enfoc transversa

Per més informació consulta: www.clinicbarcelona.org