1ª Jornada de portes obertes dels laboratoris a familiars de treballadors del CDB

Per primera vegada, durant els dies 21 i 22 de desembre, el Centre de Diagnòstic Biomèdic (CDB) obre les portes d’un dels seus laboratoris per donar a conèixer l’activitat que s’hi realitza.

Es tracta de la 1a edició de Jornada de portes obertes dels laboratoris dirigida als infants a partir de 6 anys, que descobriran l’activitat assistencial que duen a terme el seus familiars que treballen al CDB.

En total hi assistiran 56 infants que coneixeran de primera mà com es reben i analitzen les mostres biològiques que arriben a l’Hospital Clínic, concretament a l’Àrea Operativa Laboratori Core, on es processa al voltant del 90% de l’activitat assistencial del CDB.

 

 Microtomía Automatizada.


La Jornada consta d’una presentació inicial on s’expliquen les diferents àrees que conformen el laboratori, de quins equips consta i quines proves diagnòstiques s’hi realitzen. A continuació, els infants fan una visita guiada de les instal·lacions per entendre el circuit que segueixen les mostres per ser analitzades i ser validades pels facultatius que emeten un informe diagnòstic.

L’objectiu d’aquesta proposta és donar a conèixer i sensibilitzar sobre l’activitat dels laboratoris de diagnòstic de l’Hospital Clínic a la població jove del nostre entorn i fomentar vocacions professionals a la societat del futur.

Tal i com remarca el Dr. Josep Lluis Bedini, cap de l’Àrea Opeativa Core, “l’èxit d’aquesta iniciativa ens anima a repetir l’experiència en el futur per tal de compartir amb les noves generacions la rellevància de l’activitat diagnòstica que fem als nostres laboratoris”.